Skip to content
MK_logo_10_transparMeneer Kelderman grafische en illustratieve vormgeving Logo transparantant

Disclaimer 
Meneer Kelderman

Door het bezoeken van deze website verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Indien je van mening bent dat enig recht wordt geschaad, of als iets onduidelijk is, neem gerust contact met mij op.

MENEER KELDERMAN besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. MENEER KELDERMAN behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. MENEER KELDERMAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. MENEER KELDERMAN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van MENEER KELDERMAN. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren.

Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van zaken die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze content. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden zaken die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door MENEER KELDERMAN verwijderd.

Een deel van de projecten die ik in mijn portfolio laat zien, heb ik ontworpen tijdens mijn dienstverband bij Initium Utrecht. Bij Initium heb ik 10 jaar gewerkt aan een zeer afwisselend en uitdagend scala aan opdrachten voor uiteenlopende opdrachtgevers. Als Art Director ben ik voor de getoonde projecten ‘leading’ geweest in het design (en in sommige gevallen ook acquisitie, offertetrajecten, projectmanagement en communicatieplannen). Deze projecten geven een goed beeld van mij als vormgever. Het spreekt voor zich dat diverse projecten in teamverband en/of met derde partijen zijn ontwikkeld. Initium heeft haar werkzaamheden gestaakt als ontwerpbureau. Initium heeft zijn toestemming verleend voor het tonen van projecten die BAS KELDERMAN in dienstverband heeft gemaakt. 

© Meneer Kelderman. Alle rechten voorbehouden.

error: © MK - Alle rechten voorbehouden